Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia:
niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca.

Jednostka odpowiadająca:
inspektor ds. gospodarki nieruchomościami.

Tryb odwoławczy:
Wojewoda  Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Działdowskiego w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi:
Decyzja wydawana jest wówczas, kiedy rokowania z właścicielem nieruchomości są bezskuteczne.

Dokumenty:
Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność