Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia:
niezwłocznie, nie później niż terminach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 

Jednostka odpowiadająca:
inspektor ds. gospodarki nieruchomościami.

Tryb odwoławczy:
Wojewoda Warmińsko-Mazurski, za pośrednictwem Starosty Działdowskiego w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi:
Brak

Dokumenty:
Wniosek wraz z dokumantami potwierdzającymi jego zasadność.