Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia:
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 6 miesięcy.

Jednostka odpowiadająca:
inspektor ds. gospodarki nieruchomościami.

Tryb odwoławczy:
nie przysługuje

Uwagi:
Brak

Dokumenty
Wniosek – w przypadku trybu bezprzetargowego.