Dokumentacja dotycząca przedmiotowej kontroli jest dostępna w Wydziale Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Działdowie.