ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji
Krzysztof Gorczyński
tel. 0-23 697 5960