ul. Lidzbarska 31A
13-200 Działdowo


Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Wiesław Muszyński

tel. 0-23 697 2263