Uchwała Nr VI/57/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1255 N i Nr 1288 N oraz dróg gminnych w miejscowości Płośnica", w postaci przebudowy drogi gminnej Nr 186019 N (ul. Dworcowa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Poprzeczną) w m. Płośnica

Uchwała Nr VI/58/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Działdowskiego na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015 - 2021

Uchwała Nr VI/59/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 r.

Uchwała Nr VI/60/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark

Uchwała Nr VI/61/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011 - 2018

Uchwała Nr VI/62/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2011

Uchwała Nr VI/63/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Satucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie, uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie