Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Działdowie

Kolorowy pasek

Budżet na 2003 rok

                                                                                                               

 

Uchwała Nr IV/31/03

Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 5 marca 2003 roku

w sprawie budżetu powiatu na rok 2003 r.

 

 

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 7 stycznia 2003 r., Nr 15, poz. 148).

 

 

Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Uchwala się dochody budżetu powiatu  w wysokości  26.369.944 zł, zgodnie   z zał. Nr 1 i 1a.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1)      dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 4.020.008 zł , oraz dochody do przekazania do budżetu państwa w  wysokości 467.850 zł zgodnie z zał. nr 2,

2)      dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 44.390 zł zgodnie z zał. Nr 3,

3)      dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

w wysokości                                                           2.413.531 zł

4)      subwencja ogólna w wysokości                             16.693.511 zł

5)      dochody własne w wysokości                                  2.762.598 zł

6)  inne dochody w wysokości                                          196.655 zł

7) środki zagraniczne                                                         239.251 zł

 

 

§ 2

 

1.      Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 27.271.060 zł , zgodnie z zał. Nr 4.

2.      Z wydatków , o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1)      wydatki bieżące kwotę 25.283.026 zł , w tym w szczególności na:

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.640.415 zł

b)      dotacje 2.623.801

c)      wydatki na obsługę długu powiatu 191.733 zł.

2)      wydatki majątkowe 1.988.034 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

1)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 4.020.008 zł. zgodnie z zał. Nr 2,

2)      wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień  zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 224.890 zł. zgodnie  z zał. Nr 3 .

4.      Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie 931.809 zł. zgodnie z zał. Nr 5  .

 

§ 3

1.      Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu są przychody w wysokości 1.067.806 zł:

w tym:

1)      środki wolne w kwocie 662.938 zł.

2)      kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 131.768 zł.

3)      pożyczka z WFOŚ  w kwocie       273.100 zł.

2.  Uchwala się przychody budżetu w wysokości 1.067.806 zł. i rozchody budżetu w wysokości         
      166.690 zł.

3.  Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu 

lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 6 .

 

 

§ 4

 

Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec roku budżetowego w wysokości       2.606.410 zł zgodnie z zał. Nr  7.

 

§ 5

 

1.      Uchwala się plany przychodów i wydatków:

1)      zakładów budżetowych w tym: przychody 1.631.292 zł, koszty 1.631.292 zł zgodnie z załącznikiem Nr  8.

2)      gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w tym: przychody 765.272 zł, koszty 764.072 zł zgodnie z załącznikiem Nr  8.

3)      środków specjalnych w tym: przychody 846.110 zł, wydatki 902.512 zł zgodnie z załącznikiem Nr  8. 

 

2.      Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w wysokości 1.465.667 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6

 

Uchwala się dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości 936.388 zł zgodnie z zał. Nr 10.

 

§ 7

 

Uchwala się wydatki:

1. w kwocie 38.500 zł na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki określonych w zał. Nr 11,

2. w kwocie 35.600 zł, na realizację zadań w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu określonych w zał. Nr 12  .

 

§ 8

 

1.      Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w tym: przychody 210.000 zł, wydatki 596.000 zł, zgodnie z zał. Nr 13.

2.      Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym: przychody 172.141 zł, wydatki 172.141 zł zgodnie z zał. Nr 14.

 

 

§ 9

 

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 64.192 zł, na odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych art. 88 Karta Nauczyciela.

 

§ 10

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego oraz spłat zobowiązań do wysokości określonej w uchwale budżetowej.

 

§ 11

 

Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000 zł

2)      dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3)      przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od płac,

4)      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 

§ 12

 

Zarząd Powiatu opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

 

§ 13

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko  -Mazurskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2003.

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                                      Jadwiga Barbara Plewka

 

 

 

 

Załączniki

Załącznik Nr 1 (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1a (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 (212kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 8 (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 9 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 10 (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 12 (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 13 (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 14 (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
część opisowa (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rogalska Anna
Data wprowadzenia:2003-07-07 15:03:32
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2003-07-08 10:04:03
Ostatnia zmiana:2003-07-08 10:04:03
Ilość wyświetleń:3776
Starostwo Powiatowe w Działdowie
Kościuszki 3, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij