Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Działdowie

z dnia 12 października 2010 roku

 

I.              Podaję się do publicznej wiadomości, że Postanowieniem Nr 1/10 Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 7 października 2010 roku dla wyborów Rady Powiatu Działdowskiego powołana została Powiatowa Komisja Wyborcza w Działdowie w składzie:

1.      Tadeusz Antoni Witkowski

2.      Krzysztof Józef Chyliński

3.      Eugeniusz Frankowski

4.      Alina Jadanowska

5.      Małgorzata Jankowska

6.      Katarzyna Mikołajczyk

7.      Hanna Janina Paprocka

8.      Martyna Rychcik

9.      Henryk Szczepanik

II.           Powiatowa Komisja Wyborcza na swym pierwszym posiedzeniu w dniu                       12 października 2010 roku wybrała na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Pana Henryka Szczepanika.

III.        Powiatowa Komisja Wyborcza ma siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego
w Działdowie przy ul. Jagiełły 6/8 pok. nr 41A, tel. 23-697 59 69.

IV.        Dyżury członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Działdowie dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Działdowskiego pełnione będą dyżury:

od 19 października 2010 r. do 22 października 2010 r. w godzinach 7.30 – 15.30 

         w dniu 22 października 2010 r. w godzinach 7.30 – 24.00

 

                                                                                              Przewodniczący Powiatowej Komisji

                                       Wyborczej w Działdowie

 

 ( - )Tadeusz Witkowski