OBWIESZCZENIE

STAROSTY DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 27 września 2010 roku

 

o okręgach wyborczych do Rady Powiatu Działdowskiego, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Działdowie w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010 roku

 

Na podstawie art. 136 i 139 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2004 r. Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2006 r. Nr 34, poz. 242, z 2006 r. 146, poz. 1055, z 2006 r. Nr 159, poz. 1127, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, z 2007 r.  Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651, z 2009 r. Nr 213, poz. 1652, z 2010 r. Nr 57, poz. 356) oraz Uchwały Nr XXXV/221/02 z dnia 26 czerwca 2002 roku Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie: podziału Powiatu Działdowskiego na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Powiatu Działdowskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 92, poz. 1414):

 

podaje się do publicznej wiadomości podział Powiatu Działdowskiego na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Powiatu Działdowskiego:

 

Numer okręgu wyborczego

Granica okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Gmina Miasto Działdowo

6

2

Miasto i Gmina Lidzbark

4

3

Gmina Działdowo oraz Gmina Iłowo – Osada

5

4

Gmina Rybno oraz Gmina Płośnica

4

 

 

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieścić się będzie w Działdowie przy
ul. Jagiełły 6/8 w budynku Starostwa Powiatowego, pok. nr 41A, nr tel. 23 697 5969,
nr fax 23 697 5941.

 

                                                                                  STAROSTA DZIAŁDOWSKI

                                                                                              (-) Marian Janicki