ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Anna Urban - Frączak
tel. 0-23 697 5949

Biuro Rzecznika Praw Konsumenta jest czynne:
poniedziałek:     9.30 - 15.30
wtorek:             9.30 - 15.30
środa:               8.30 - 14.30