ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo

Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego
Małgorzata Strzałkowska
tel. 0-23 697 5959