ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo

Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji

Piotr Utrata

tel. 0-23 697 5955