ul. Skłodowskiej 15A
13-200 Działdowo

Naczelnik Wydziału Geodezji
Mariusz Krzemieniewski
tel. 23 697 5138

Kierownik PODGiK, Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej

Anna Cechowska
tel. 23 697 5143

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 23 697 2406, 23 697 5238

Ewidencja Gruntów i Budynków – sporządzanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacja gruntów, udzielanie informacji.  
tel. 23 697 3473

Ewidencja Gruntów i Budynków – aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, wydawanie zaświadczeń.
tel. 23 697 5137