ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Irena Kozłowska
tel. 0-23 697 5970