ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo

Naczelnik Wydziału Finansowego
Maria Zębalska
tel. 0-23 697 5973