ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru

Anna Czajkowska

tel. 0-23 697 5944