Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Działdowie

Kolorowy pasek

Komunikat Starosty Działdowskiego

z dnia 18 maja 2020 roku

w sprawie funkcjonowania kasy w Starostwie Powiatowym w Działdowie

 

Uprzejmie informuję, że z dniem 20 maja 2020 roku kasa Starostwa Powiatowego rozpoczyna przyjmowanie płatności w urzędzie za pomocą kart płatniczych w godzinach od 8.00 do 14.00. Wszelkie wpłaty gotówkowe proszę dokonywać przelewem bankowym lub pocztowym przekazem pieniężnym na numer konta bankowego: 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741.

Wpłaty należności na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego lub przekształcania prawa użytkowania wieczystego można dokonywać wyłącznie w Oddziale Banku PKO S.A. w Działdowie ul. Hallera 14A lub drogą internetową na numer konta bankowego: 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766.

 

--------------------------------------------------------------------

Komunikat

Starosty Działdowskiego

z dnia 18 maja 2020 roku

w sprawie organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej,

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji 

 

W związku z ogłoszeniem przez Premiera Mateusza Morawieckiego w dniu 13 maja 2020 roku decyzji w sprawie  wprowadzenia trzeciego etapu łagodzenia obostrzeń wdrożonych w związku z epidemią koronawirusa przywraca się od dnia 25 maja 2020 roku możliwość załatwiania spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji przez interesantów osobiście w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w dni powszednie w godzinach ustalonych w każdym Punkcie.

Przed osobistym przybyciem do siedziby danego Punktu należy ustalić termin wizyty telefonicznie. Interesanci będą obsługiwani pojedynczo przy zachowaniu zasad sanitarnych i dystansu społecznego.

Ponadto obowiązuje nadal możliwość załatwiania spraw za pomocą środków komunikowania się na odległość: telefonicznie pod numerem 23 697 59 67 oraz mailowo pod adresem organizacje@e-starostwo.pl lub kultura@e-starostwo.pl

 

--------------------------------------------------------------------

Komunikat

Starosty Działdowskiego

z dnia 14 maja 2020 roku

w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że z dniem 18 maja 2020 roku praca urzędu Starostwa będzie się odbywała według następujących zasad:

  1. Dostęp do siedziby Starostwa będzie możliwy wyłącznie poprzez wejście A od strony ulicy Jagiełły 6/8 w godzinach od 8.00 do 15.00 przy zachowaniu zasady, że klienci urzędu będą obsługiwani pojedynczo w wydzielonej części korytarza.
    Rekomenduje się, aby interesanci załatwiający sprawy inne niż komunikacyjne poprzedzili wizytę uprzednim uzgodnieniem telefonicznym.
  2. Wydziały posiadające siedzibę przy ulicy Skłodowskiej 15 oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ulicy Lidzbarskiej 31 przyjmować będą interesantów w godz. od 8.00 do 15.00, przy zachowaniu zasad sanitarnych i dystansu społecznego.
  3. Przypomina się, że kasa Starostwa Powiatowego zaprzestała przyjmowania wpłat gotówkowych i w urzędzie za pomocą kart płatniczych. Wszelkie wpłaty proszę dokonywać przelewem bankowym lub pocztowym przekazem pieniężnym na numer konta bankowego: 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741.
    Wpłaty należności na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego lub przekształcania prawa użytkowania wieczystego można dokonywać wyłącznie w Oddziale Banku PKO S.A. w Działdowie ul. Hallera 14A lub drogą internetową na numer konta bankowego: 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766.

--------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

 do Komunikatu Starosty Działdowskiego z dnia 14 maja 2020 r.

Sekretariat:

tel. (23) 697 59 40,

faks (23) 697 59 41,

e-mail: sekretariat@e-starostwo.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawacza: https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /starostwodz/SkrytkaESP)

 

Numery telefonów do Wydziałów Starostwa Powiatowego w Działdowie:

1) Wydział Organizacji i Nadzoru – tel. 23 697 59 40

2) Wydział Finansowy – tel. 23 697 59 73

3) Wydział Geodezji:

- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 23 697 24 06

- Ewidencja Gruntów i Budynków – tel. 23 697 34 73, 23 697 51 37

4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – tel. 23 697 51 42

5) Wydział Architektoniczno - Budowlany – tel. 23 697 59 59

6) Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – tel. 23 697 59 68

7) Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa – tel. 23 697 59 70

8) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji

- Zarządzanie Kryzysowe – tel. 23 697 59 48

- Prawa Jazdy – tel. 23 697 59 65

- Ewidencja i rejestracja pojazdów – tel. 23 697 59 63

- Transport, OSK i SKP – tel. 23 697 59 47

9) Wydział Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji – tel. 23 697 59 45

10) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – tel. 23 697 22 63

11) Powiatowy Rzecznik Konsumentów – tel. 23 697 59 49

 

-------------------------------------------------------------------------

Komunikat

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 491)  i w trosce o ochronę zdrowia wszystkich mieszkańców powiatu działdowskiego informuję, że w  Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego znajdujących się  na terenie powiatu działdowskiego zostaje zawieszone udzielanie porad osobiście od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

(telefon, poczta elektroniczna).

 tel. kontaktowy: 23 697 59 67

e-mail: kultura@e-starostwo.pl

W przypadku komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

--------------------------------------------------------------------

Komunikat

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.  Dz. U. z 2020 r., poz. 433) i w trosce o ochronę zdrowia wszystkich mieszkańców powiatu działdowskiego zawieszam do odwołania organizację imprez z dziedziny kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia, które zostały zaplanowane do realizacji w 2020 roku w ramach dotacji udzielonej przez Powiat Działdowski na wykonanie zadań własnych w zakresie otwartego konkursu ofert.

--------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

Zgodnie z pismem Or.A.0714/51/20 Związku Powiatów Polskich z dnia 12 marca 2020 roku informuję, że w opinii ZPP obecna sytuacja epidemiologiczna powinna być traktowana jako siła wyższa w rozumieniu przepisów KPA oraz przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz 374). Tym samym daje ona możliwość odstąpienia od nakładania kar z tytułu naruszenia art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym, jeśli miało ono związek z sytuacją epidemiologiczną.

--------------------------------------------------------------------

 

Starostwo Powiatowe w Działdowie

ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo

tel. 0-23697 5940, fax. 0-23697 5941,

NIP POWIATU 571-14-96-558,

REGON POWIATU 130377741

 

Adresy poczty elektronicznej: sekretariat@e-starostwo.pl

Skrzynka podawcza (podania, wnioski, żądania, zażalenia, wyjaśnienia, odwołania itp.): https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /starostwodz/SkrytkaESP)

 

Starosta Działdowski Paweł Cieśliński

Wicestarosta Działdowski Marian Brandt

Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek

Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk

Sekretarz Powiatu Lidia Nyga – Skwara

 

Godziny pracy Starostwa: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Kasa czynna w godzinach: 8:00 –14:00, z przerwą od 9:00 – 9:20

 

Numery kont bankowych - rachunek bankowy PKO BANK POLSKI S.A. O/Działdowo:

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego - 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766

Opłaty geodezyjne - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741

Opłaty komunikacyjne - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741

Opłaty ewidencyjne - 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766

Grzywny - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741

Wpłaty z tytułu sprzedaży i najmu - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741

Wpłaty Wadium - 80 1020 3541 0000 5202 0319 0816

Starostwo Powiatowe w Działdowie
Kościuszki 3, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij