Komunikat Starosty Działdowskiego z dnia 26 lutego 2021 roku

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie w naszym kraju, a szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim, sytuacja epidemiologiczna rozwija się dynamicznie, odnotowywany jest znaczący wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2, przekroczona została bariera 10 tysięcy nowych zakażeń na dobę, pojawiają się nowe mutacje koronawirusa, wzrosła liczba zajętych łóżek i respiratorów w szpitalach, stale rośnie też liczba zlecanych testów. Sytuacja epidemiczna w naszym województwie jest szczególnie trudna, wskaźnik nowych zakażeń w województwie warmińsko - mazurskim wynosi 45 w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, a średnia w całym kraju to 20 nowych, dziennych zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. 

W związku z powyższym od 27 lutego 2021 r. w naszym województwie zostają zaostrzone zasady bezpieczeństwa, zamknięte hotele, galerie handlowe, placówki kulturalne i wraca nauka zdalna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Od 27 lutego 2021 r. zostaje wprowadzony obowiązek zasłaniania maseczką ust i nosa. Przyłbicę można stosować, jako dodatkowy oprócz wymaganej maseczki środek zabezpieczający.

Tempo narastania trzeciej fali lub jej zatrzymanie zależy w dużej mierze od naszego zachowania, dlatego w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wszyscy powinniśmy stosować się do wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody. Szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa przestrzegając zasad bezpieczeństwa - DDMA+W, czyli:

  • Dystans,
  • Dezynfekcja,
  • Maseczka,
  • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe,
  • Wietrzenie.

Zalecam utrzymywanie dystansu społecznego minimum 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcję oraz zakrywanie ust i nosa maseczką. Są to podstawowe czynności, które mogą przyczynić się do ograniczenia ryzyko zakażenia koronawirusem. Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Wskazane jest  też częste wietrzenie pomieszczeń, w których przebywamy.

 

Starosta Działdowski

(-) Paweł Cieśliński

----------------------------------------------------------

Komunikat Starosty Działdowskiego
z dnia 2 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1687) ustalono, że Powiat Działdowski został objęty „obszarem czerwonym” na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, gdzie obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju, zalecenia Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna na terenie naszego powiatu powodują konieczność wprowadzenia dalszego ograniczenia dostępności do pracowników wydziałów Starostwa Powiatowego w Działdowie. W związku z powyższym, działając na podstawie § 21 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 1356 ze zm.), uprzejmie informuję, że od dnia 5 października 2020 r. do odwołania wstrzymuję przyjmowanie interesantów w budynkach Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Zamyka się bezpośredni, osobisty dostęp dla interesantów do pomieszczeń Starostwa Powiatowego zlokalizowanych:

1)w Działdowie, ul. Kościuszki 3/ul. Jagiełły 6/8,

2)w Działdowie, ul. Skłodowskiej 15A,

3)w Działdowie, ul. Lidzbarska 31A (Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności).

 

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie, korespondencyjnie lub elektronicznie:

- tel. (23) 697 59 40,

- faks (23) 697 59 41,

- e-mail: sekretariat@e-starostwo.pl,

- Elektroniczna Skrzynka Podawacza: https://epuap.gov.pl(adres skrytki: /starostwodz/SkrytkaESP),

- pocztą tradycyjną,

- istnieje również możliwość pozostawienia korespondencji w skrzynkach podawczych umieszczonych przy wejściach do budynków Starostwa Powiatowego w Działdowie.

 

Starostwo Powiatowe będzie dostępne dla interesantów wyłącznie w sprawach szczególnie pilnych, niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z merytorycznym pracownikiem Starostwa, który będzie decydował o formie załatwienia sprawy oraz o konieczności ewentualnego przybycia interesanta do urzędu w uzgodnionym terminie.

 

Numery telefonów do Wydziałów Starostwa Powiatowego w Działdowie:

1) Wydział Organizacji i Nadzoru– tel. 23 697 59 40

2) Wydział Finansowy– tel. 23 697 59 73, 23 697 59 52

3) Wydział Geodezji:

   - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel.23 697 24 06, 23 697 52 38, 23 697 51 43

   - Ewidencja Gruntów i Budynków – tel. 23 697 34 73, 23 697 51 37

4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami– tel. 23 697 51 42, 23 697 51 34, 23 697 51 44

5) Wydział Architektoniczno - Budowlany– tel. 23 697 59 59, 23 697 59 56

6) Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi– tel. 23 697 59 68,
    23 697 59 67, 23 697 59 57

7) Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa– tel. 23 697 59 70

8) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji:

   - Zarządzanie Kryzysowe – tel. 23 697 59 48

   - Prawa Jazdy – tel. 23 697 59 65

   - Ewidencja i rejestracja pojazdów – tel. 23 697 59 63

   - Transport, OSK i SKP – tel. 23 697 59 47

9) Wydział Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji– tel. 23 697 59 45, 23 697 59 46, 23 697 59 55

10) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności– tel. 23 697 22 63

11) Powiatowy Rzecznik Konsumentów– tel. 23 697 59 49

 

Kasa Starostwa Powiatowego w Działdowie zaprzestaje przyjmowania wpłat gotówkowych oraz w urzędzie za pomocą kart płatniczych. Wszelkie wpłaty proszę dokonywać przelewem bankowym lub pocztowym przekazem pieniężnym na numer konta bankowego: 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741.

 

Wpłaty należności na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego lub przekształcania prawa użytkowania wieczystego można dokonywać wyłącznie w Oddziale Banku PKO S.A. w Działdowie ul. Jagiełły 18 lub drogą internetową na numer konta bankowego: 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766.

Powyższe ograniczenia obowiązują od dnia 5 października 2020 roku do odwołania!

 

 --------------------------------------------------------------------

Komunikat Starosty Działdowskiego z dnia 5 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1687) ustalono, że Powiat Działdowski został objęty „obszarem czerwonym”, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, gdzie obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju, zalecenia Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna na terenie naszego powiatu powodują konieczność wprowadzenia dalszego ograniczenia dostępności do pracowników Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. W związku z powyższym, działając na podstawie § 21 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 1356 ze zm.) i w trosce o ochronę zdrowia wszystkich mieszkańców powiatu działdowskiego informuję, że w  Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego znajdujących się  na terenie powiatu działdowskiego zostaje zawieszone udzielanie porad osobiście od dn. 5 października 2020 r. do odwołania.

 Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się odległość (telefon, poczta elektroniczna):
- tel. kontaktowy: 23 697 59 67
- e-mail: kultura@e-starostwo.pl

 

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego będą dostępne dla interesantów wyłącznie w sprawach szczególnie pilnych, niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z merytorycznym pracownikiem Starostwa, który będzie decydował o formie załatwienia sprawy oraz o konieczności ewentualnego przybycia interesanta do punktu w uzgodnionym terminie.

Powyższe ograniczenia obowiązują od dnia 5 października 2020 roku do odwołania!

 

--------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

 

Sekretariat:

tel. (23) 697 59 40,

faks (23) 697 59 41,

e-mail: sekretariat@e-starostwo.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawacza: https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /starostwodz/SkrytkaESP)

 

Numery telefonów do Wydziałów Starostwa Powiatowego w Działdowie:

1) Wydział Organizacji i Nadzoru – tel. 23 697 59 40

2) Wydział Finansowy – tel. 23 697 59 73

3) Wydział Geodezji:

- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 23 697 24 06

- Ewidencja Gruntów i Budynków – tel. 23 697 34 73, 23 697 51 37

4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – tel. 23 697 51 42

5) Wydział Architektoniczno - Budowlany – tel. 23 697 59 59

6) Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – tel. 23 697 59 68

7) Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa – tel. 23 697 59 70

8) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji

- Zarządzanie Kryzysowe – tel. 23 697 59 48

- Prawa Jazdy – tel. 23 697 59 65

- Ewidencja i rejestracja pojazdów – tel. 23 697 59 63

- Transport, OSK i SKP – tel. 23 697 59 47

9) Wydział Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji – tel. 23 697 59 45

10) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – tel. 23 697 22 63

11) Powiatowy Rzecznik Konsumentów – tel. 23 697 59 49

 

--------------------------------------------------------------------

Komunikat

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.  Dz. U. z 2020 r., poz. 433) i w trosce o ochronę zdrowia wszystkich mieszkańców powiatu działdowskiego zawieszam do odwołania organizację imprez z dziedziny kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia, które zostały zaplanowane do realizacji w 2020 roku w ramach dotacji udzielonej przez Powiat Działdowski na wykonanie zadań własnych w zakresie otwartego konkursu ofert.

--------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

Zgodnie z pismem Or.A.0714/51/20 Związku Powiatów Polskich z dnia 12 marca 2020 roku informuję, że w opinii ZPP obecna sytuacja epidemiologiczna powinna być traktowana jako siła wyższa w rozumieniu przepisów KPA oraz przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz 374). Tym samym daje ona możliwość odstąpienia od nakładania kar z tytułu naruszenia art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym, jeśli miało ono związek z sytuacją epidemiologiczną.

--------------------------------------------------------------------

 

Starostwo Powiatowe w Działdowie

ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo

tel. 0-23697 5940, fax. 0-23697 5941,

NIP POWIATU 571-14-96-558,

REGON POWIATU 130377741

 

Adresy poczty elektronicznej: sekretariat@e-starostwo.pl

Skrzynka podawcza (podania, wnioski, żądania, zażalenia, wyjaśnienia, odwołania itp.): https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /starostwodz/SkrytkaESP)

 

Starosta Działdowski Paweł Cieśliński

Wicestarosta Działdowski Marian Brandt

Etatowy Członek Zarządu Janusz Kaczmarek

Skarbnik Powiatu Urszula Wojtczyk

Sekretarz Powiatu Lidia Nyga – Skwara

 

Godziny pracy Starostwa: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Kasa czynna w godzinach: 8:00 –14:00, z przerwą od 9:00 – 9:20

 

Numery kont bankowych - rachunek bankowy PKO BANK POLSKI S.A. O/Działdowo:

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego - 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766

Opłaty geodezyjne - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741

Opłaty komunikacyjne - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741

Opłaty ewidencyjne - 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766

Grzywny - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741

Wpłaty z tytułu sprzedaży i najmu - 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741

Wpłaty Wadium - 80 1020 3541 0000 5202 0319 0816